fredag 26 april 2013

Låtom oss bedja

Om du finns Gud
så skulle alla orättvisor vara uträtade
ingen ondska skulle existera
inget lidande
annars vore du inte allsmäktig

Teodicéproblemet är ett faktum
hur kommer du undan det kära Gud?

Inga kommentarer: